nha3d.net
Nhà không phải nơi trú ẩn tạm thời mà giá trị cốt lõi nằm trong tính cách của những người sống trong đó.
Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc.


 
goi-dien-ictso.top chat-zalo-ictso.top facebook-ictso.top shop.nha3d.net